English
O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > O spletnem portalu RTD
O spletnem portalu RTD

 
Spletni portal "RTD (Research and Technology Development) in Slovenia", slovensko "RTR (raziskave in tehnološki razvoj) v Sloveniji", na naslovu  www.rtd.si, je medresorski spletni portal, sta ga oblikovala in ga urejata Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (MVZT).

V sodobni družbi znanja so raziskave in tehnološki razvoj gibalo vsestranskega družbeno-ekonomskega razvoja, zato so te spletne strani namenjene zagotavljanju splošnih informacij o dejavnostih v raziskovanju, znanosti, tehnologiji, gospodarskem razvoju ter temeljnih in usmerjenih uporabnih raziskavah v Sloveniji in tujini. Namen teh spletnih strani je krepiti zavest o raziskovalnih in tehnološko-razvojnih dejavnostih ter njihovem vplivu na vsa področja razvoja.

Cilj spletnega portala RTD je zbiranje vseh razpoložljivih informacij in boljši javni dostop do podatkov o raziskovalnih in tehnološko-razvojnih dejavnostih v resornih organih in ministrstvih v Sloveniji ter obveščanje javnosti o možnostih sodelovanja pri regionalnih raziskavah, v programih EU ter pri mednarodnih in evropskih raziskavah in zagotavljanje podpore razvoju evropskega raziskovalnega prostora.

Vse pravice pridržane. Prosimo, da si vse podatke o odgovornosti in uporabi informacij ali dokumentov na spletnih straneh www.rtd.si preberete v Pravnem obvestilu. Vabimo vas, da vsa vprašanja, prošnje za pojasnila ali predloge pošljete po elektronski pošti na naslov: info@rtd.si.

 
© Agencija za raziskovalno dejavnost RS & Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, 2005