O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > ERA > Razpisi
Slovenija v ERA
Razpisi
Razpis Evropske komisije o ustanjavljanju evropskih oddelkov (kateder Skupnega evropskega prostora) na raziskovalnih organizacijah-uviverzah

Evropska komisija je 18. decembra 2012 na osnovi Delovnega programa "Zmogljivosti" za leto 2013, v segmentu "Raziskovalni potenciali (Research Potentials - REGPOT) objavila poiskusni program za ustanavljanje "Evropskih kateder" (Kateder Skupnega evropskega prostora - ERA Chairs) , s katerim želi okrepiti mednarodno konkurenčnost univerz in raziskovalnih institucij v manj razvitih evropskih regijah. Za posamezen projekt lahko prijavitelj prosi za donacijo v višini 2.4 MEUR, za obdobje do 60 mesecev, skupna vrednost razpisa pa je 12 MEUR. Predlagatelj mora zagotoviti lasten 10% delež vrednosti projekta. Razpis FP7-ERACHAIRS bo odprt do 30. maja 2013.

Sredstva Evropske skupnosti bodo raziskovalne institucije, ki bodo želele gostiti Evropsko katedro, lahko porabile za angažiranje vrhunskih, mednarodno priznanih strokovnjakov, v prijavi pa bodo morale podati zagotovila, da razpolagajo z vso potrebno raziskovalno opremo in drugimi pogoji za vrhunsko raziskovalno delo. Predvideno je, da bodo za vzpostavitev ugodnega raziskovalnega okolja pridobile tudi sredstva iz regionalnih skladov Evropske unije.

Datum: 02.01.13