O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Deseti razpis tematske prioritete informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT v 7OP

V uradnem glasilu Evropske komisije bo 10. julija 2012 objavljen deseti razpis tematske prioritete informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v 7OP v predvideni skupni vrednosti 705,5 mio EUR. Rok za oddajo predlogov projektov bo 15. januar 2013.

Dokumentacija za 10. IKT 7OP razpis bo po uradni objavi dosegljiva na portalu za prijavitelje (»Participant portal«) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls. Posamezni cilji razpisa so podrobneje opisani v Delovnem programu IKT 2013, ki je del razpisne dokumentacije, trenutno pa je že objavljen na http://cordis.europa.eu/fp7/ict/.

Razpisane teme v okviru 10. IKT razpisa s predvidenimi sredstvi in informacijskimi predstavitvami so:

Še posebej vas opozarjamo na temo (11.4), ki pomeni možnost vključevanja novih partnerjev v obstoječe projekte IKT 7OP (STREP, IP), ki se končajo po 30. juniju 2014. Namen je, da novi partner(ji) razširijo konzorcij obstoječega projekta na celotni evropski raziskovalni prostor. Za takšno razširitev obstoječega projekta se dogovorite z veljavnim koordinatorjem. Podrobnosti takšne prijave bodo objavljene razpisni dokumentaciji oziroma bo potekala po dosedanjem modelu.

Potencialni prijavitelji predlogov projektov se lahko za pomoč obrnejo tudi na nacionalno kontaktno osebo na spodnjem naslovu. Hkrati pa vljudno prosimo, da o oddanem predlogu projekta obvestijo isti naslov.

Pripravila: Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za IKT 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 06.07.12