O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Koordinirani razpis Pametna mesta – teme IKT

V uradnem glasilu Evropske komisije bo 10. julija 2012 objavljen koordinirani razpis Pametna mesta. Dokumentacija za razpis Pametna mesta bo po uradni objavi dosegljiva na portalu za prijavitelje (»Participant portal«) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls. IKT cilji razpisa so podrobneje opisani v Delovnem programu IKT 2013, ki je del razpisne dokumentacije, trenutno pa je že objavljen na http://cordis.europa.eu/fp7/ict/.

Zaključni rok razpisa je 4. december 2012.

Razpisani cilji v okviru tega razpisa s področja IKT s predvidenimi sredstvi in informacijsko predstavitvijo so:


Pripravila: Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za IKT 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 06.07.12