O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Koordinirani razpis EU – Japonska na področju IKT

V uradnem glasilu Evropske komisije bo 2. oktobra 2012 objavljen koordinirani razpis EU – Japonska na področju IKT. EU bo namenila temu razpisu 9 mio EUR in načrtujejo financiranje 6 projektov v trajanju 36 mesecev. Rok za oddajo predlogov projektov bo 29. november 2012.

Dokumentacija za koordinirani razpis EU – Japonska na področju IKT bo po uradni objavi dosegljiva na portalu za prijavitelje (»Participant portal«) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls?. Posamezni cilji razpisa so podrobneje opisani v Delovnem programu IKT 2013 (cilj 10.1), ki je del razpisne dokumentacije, trenutno pa je že objavljen na http://cordis.europa.eu/fp7/ict/.

Razpisane teme v okviru tega razpisa so:

  • Optične komunikacije
  • Brezžične komunikacije
  • Kibernetska varnost za izboljšano prožnost pred kibernetskimi grožnjami
  • Razširitev paradigme oblaka na internet stvari
  • Eksperimenti globalne narave na združenih testnih okoljih
  • Zelene in v vsebino usmerjene mreže

Razpis na skupne teme bosta koordinirano objavili tako EU kot Japonska, vsaka za svoje strokovnjake. Zato je način prijave na ta razpis nekoliko drugačen od običajnih IKT razpisov v 7OP. Projektni predlog z EU strani oddate Evropski komisiji, projektni predlog z japonske strani se odda MIC/NICT. Opis dela na projektu (del B) mora biti skupen. Administrativna dela prijave (del A) pa sta dva, in sicer en del pokriva EU partnerje in njihove stroške, drugi del pa japonske partnerje in njihove stroške. Del B mora imeti aneks s končno verzijo »Coordination Agreement«, ki bo podpisana med obema konzorcijem obeh koordiniranih projektov (opis v Navodilih za prijavo). Prednost bodo imeli projektni predlogi, ki bodo prikazali uravnotežen vložek dela med obema stranema in raziskovalni načrt, ki ustrezno vključuje koordinirane raziskovalne aktivnosti med Evropo in Japonsko.

Potencialni prijavitelji predlogov projektov se lahko za pomoč obrnejo tudi na nacionalno kontaktno osebo na spodnjem naslovu. Hkrati pa vljudno prosimo, da o oddanem predlogu projekta obvestijo isti naslov.

Priloga:


Pripravila: Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za IKT 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 17.09.12