O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Koordinirani razpis EU – Brazilija na področju IKT

V uradnem glasilu Evropske komisije bo 12. septembra 2012 objavljen koordinirani razpis EU – Brazilija na področju IKT. EU bo namenila temu razpisu 5 mio EUR. Rok za oddajo predlogov projektov bo 7. februar 2013.

Dokumentacija za koordinirani razpis EU – Brazilija na področju IKT bo po uradni objavi dosegljiva na portalu za prijavitelje (»Participant portal«) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls. Posamezni cilji razpisa so podrobneje opisani v Delovnem programu IKT 2013 (cilj 10.2), ki je del razpisne dokumentacije, trenutno pa je že objavljen na http://cordis.europa.eu/fp7/ict/.

Razpisane teme v okviru tega razpisa so:

  • Računalništvo v oblaku za znanost
  • Trajnostne tehnologije za pametnejšo družbo
  • Pametne storitve in aplikacije za pametnejšo družbo
  • Hibridne razširjene širokopasovne TV aplikacije in storitve

Razpis na skupne teme bosta koordinirano objavili tako EU kot Brazilija, vsaka za svoje strokovnjake. Zato je način prijave na ta razpis nekoliko drugačen od običajnih IKT razpisov v 7OP. Projektni predlog z EU strani oddate Evropski komisiji, projektni predlog z brazilske strani se odda brazilskemu ministrstvu. Opis dela (del B) mora biti skupen, a v obeh jezikih (angleško in portugalsko). Administrativna dela (del A) pa sta različna. V EU delu A se opišejo le EU partnerji in enako na brazilski strani. EU stran bo pokrila stroške EU predlagateljev, Ruska stran pa stroške svojih predlagateljev. EU stran bo ocenjevala predloge projekte na običajen način 7OP. Prednost bodo imeli projektni predlogi, ki bodo prikazali uravnotežen vložek dela med obema stranema. Več o načinu prijave in ocenjevanju projektov bo v razpisni dokumentaciji

Predstavitev razpisa je v prilogi.

Potencialni prijavitelji predlogov projektov se lahko za pomoč obrnejo tudi na nacionalno kontaktno osebo na spodnjem naslovu. Hkrati pa vljudno prosimo, da o oddanem predlogu projekta obvestijo isti naslov.

Priloga:


Pripravila: Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za IKT 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 06.07.12
Zadnja sprememba: 06.12.12