O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Odprti razpis za prihodnje in prihajajoče tehnologije FET-Open Xtrack

V uradnem glasilu Evropske komisije je bil 12. septembra 2012 objavljen Odprti razpis za prihodnje in prihajajoče tehnologije IKT (Future and Emerging Technologies – Open Xtrack) za projektne predloge oblike STREP. Cilj so raziskave novih in alternativnih idej, ki zaradi tvegane in nekonvencionalne narave ne bi imele podpore na drugih razpisih IKT 7OP. Pričakujejo odpiranje novih raziskav prihodnjih IKT, ki se lahko radikalno razlikujejo od današnjih IKT.

Predvidena sredstva razpisa so 15 mio EUR in zaključni rok za oddajo predlogov projektov STREP je 29. januar 2013 ob 17.00 uri. Razpis je objavljen na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-X.

Za razliko od prejšnjih tovrstnih razpisov je zdaj predvidena oddaja projektnega predloga v enem koraku, evalvacija pa bo potekala v dveh korakih. Nova shema je prijaznejša in hitrejša za prijavitelje.

Potencialni prijavitelji predlogov projektov se lahko za pomoč obrnejo tudi na nacionalno kontaktno osebo na spodnjem naslovu. Hkrati pa vljudno prosimo, da o oddanem predlogu projekta obvestijo isti naslov.

Priloga:


Pripravila: Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za IKT 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 14.09.12