O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Razpis Evropskega raziskovalnega sveta za subvencije za sinergijo - »ERC Synergy Grants«

Evropski raziskovalni sveta (ERC) je 10. oktobra 2012 objavil razpis za subvencije za sinergijo (»ERC Synergy Grant« – ERC-2013-SyG). Preko razpisa bodo podelili sredstva v višini 150 milijonov EUR. Zaključni rok za elektronsko oddajo predlogov projektov je 10. januar 2013 do 17.00 ure po Bruseljskem lokalnem času.

Osnovni podatki o razpisu in vsa potrebna dokumentacija so dosegljivi preko spletne strani ERC http://erc.europa.eu/ ali http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-SyG.

Razpis je namenjen podpori majhnim skupinam vodilnih raziskovalcev s svojimi raziskovalnimi skupinami, da združijo svoja komplementarna znanja, veščine in vire pri skupni obravnavi raziskovalnega problema, ki premika meje obstoječega znanja in ki ga ne bi bilo mogoče rešiti le v okviru ene same raziskovalne skupine pod vodstvom vodilnega raziskovalca.

Prijavijo se lahko skupine, sestavljene iz 2 do 4 vodilnih raziskovalcev, če je potrebno s svojimi raziskovalnimi skupinami. Eden izmed vodilnih raziskovalcev mora prevzeti vlogo vodje.

Edini kriterij ocenjevanja je odličnost vodilnih raziskovalcev in skupnega projekta.

Subvencija obsega 100% pokritje direktnih stroškov in 20% prispevka na direktne stroške za posredne stroške.


Kontaktna oseba za razpis :
Dr. Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za ERC/Zamisli 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 16.10.12