O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Razpis Evropskega raziskovalnega sveta za subvencije za začetek samostojne raziskovalne poti - »ERC Starting Grants«

Evropski raziskovalni sveta (ERC) je 10. julija 2012 objavil razpis za subvencije za začetek samostojne raziskovalne poti (»ERC Starting Grants« – ERC-2013-StG). Zaključni rok razpisa je 17. oktober 2012. Preko razpisa bodo podelili sredstva v višini 398 milijonov EUR. Načrtovana delitev sredstev po raziskovalnih domenah je naslednja:

  • naravoslovne znanosti in inženirstvo – 44%
  • znanosti o življenju – 39%
  • družboslovne znanosti in humanistika – 17%

Osnovni podatki o razpisu in vsa potrebna dokumentacija so dosegljivi preko spletne strani ERC http://erc.europa.eu/ ali portala za prijavitelje v 7OP.

ERC subvencije za začetek samostojne raziskovale poti so namenjene bodočim vodilnim raziskovalcem in raziskovalkam, ki želijo vzpostaviti raziskovalno skupino in pričeti z izvajanjem lastnih raziskav v Evropi. Ciljajo na obetajoče raziskovalce in raziskovalke, ki so že dokazali svoj potencial postati neodvisen raziskovalen vodja. Podpirali bodo ustanovitev odličnih novih raziskovalnih skupin.

Namenjeno je raziskovalcem in raziskovalkam katerekoli narodnosti z 2 do 7 letnimi izkušnjami po pridobitvi doktorskega naziva. Glede na pretekla leta so obdobje veljavnosti skrajšali, vendar bo 7. novembra 2012 objavljen ERC razpis za obdobje 7 – 12 let po doktorskem nazivu. To obdobje se lahko ustrezno podaljša v primeru veljavnih prekinitev kariere (kot recimo porodniški dopust), kar je natančneje opisano v razpisni dokumentaciji.

Velikost subvencije je sicer odvisna od trajanja konkretnega projekta in narave raziskovalnega področja, a ne more preseči 1,5 mio EUR za obdobje največ 5 let. Lahko pa se poveča za dodatni 0,5 mio EUR v primeru, da dobitnik prihaja iz tretje države (izven EU ali pridruženih držav) in vzpostavlja novo raziskovalno aktivnost v EU ali pridruženi državi, oziroma v primeru nakupa pomembne raziskovalne opreme.

Subvencija obsega 100% pokritje direktnih stroškov in 20% prispevka na direktne stroške za posredne stroške.

Subvencija je namenjena finančni podpori projekta, ki ga izvaja raziskovalna skupina pod vodstvom prijavitelja. Na posameznih področjih (na primer matematika ali humanistika) je lahko edini izvajalec projekta prijavitelj sam. Raziskovalni projekti, ki jih izvaja konzorcij partnerjev niso veljavni za razpise ERC.

Prijavitelji, ki so se že prijavljali na ERC razpise, naj preverijo veljavne omejitve, ki so opisane v dokumentu »ERC Work Programme 2013 (section 3.3.4)«, ki je del razpisne dokumentacije.

Informacije o nacionalni komplementarni shemi k razpisom ERC so objavljene na spletni strani ARRS.

Potencialni prijavitelji predlogov projektov se lahko za pomoč obrnejo na uradni predal ERC-2013-STG-APPLICANTS@ec.europa.eu ali na nacionalno kontaktno osebo na spodnjem naslovu. Hkrati pa vljudno prosimo, da o oddanem predlogu projekta obvestijo isti naslov.


Kontaktna oseba za razpis :
Dr. Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za ERC/Zamisli 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 11.07.12