O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Razpis Evropskega raziskovalnega sveta za subvencije za utrjevanje samostojne raziskovalne poti - »ERC Consolidator Grant«

Evropski raziskovalni sveta (ERC) je 7. novembra 2012 objavil razpis za subvencije za utrjevanje samostojne raziskovalne poti (»ERC Consolidator Grant« – ERC-2013-CoG). Zaključni rok razpisa je 21. februar 2013. Preko razpisa bodo podelili sredstva v višini 523 milijonov EUR. Načrtovana delitev sredstev po raziskovalnih domenah je naslednja:

  • naravoslovne znanosti in inženirstvo – 44%
  • znanosti o življenju – 39%
  • družboslovne znanosti in humanistika – 17%

Osnovni podatki o razpisu in vsa potrebna dokumentacija so dosegljivi preko spletne strani ERC http://erc.europa.eu/ ali portala za prijavitelje v 7OP http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG.

ERC subvencije za utrjevanje samostojne raziskovale poti so namenjene spodbujanju samostojnih karier odličnih raziskovalcev in raziskovalk z nudenjem ustrezne podpore v kritičnem trenutku, ko utrjujejo svojo lastno samostojno raziskovalno skupino ali program. Izvajanje projekta mora potekati v okviru institucije v Evropi.

Namenjeno je raziskovalcem in raziskovalkam katerekoli narodnosti z raziskovalnimi izkušnjami več kot 7 in največ 12 let po prejemu doktorskega naziva glede na datum objave tega razpisa. To obdobje se lahko ustrezno podaljša v primeru veljavnih prekinitev kariere (kot recimo porodniški dopust), kar je natančneje opisano v razpisni dokumentaciji.

Velikost subvencije je sicer odvisna od trajanja konkretnega projekta in narave raziskovalnega področja, a ne more preseči 2 mio EUR za obdobje največ 5 let. Lahko pa se poveča za dodatni 0,75 mio EUR v posebej določenih primerih v razpisni dokumentaciji.

Subvencija obsega 100% pokritje direktnih stroškov in 20% prispevka na direktne stroške za posredne stroške.

Subvencija je namenjena finančni podpori projekta, ki ga izvaja raziskovalna skupina pod vodstvom prijavitelja. Na posameznih področjih (na primer matematika ali humanistika) je lahko edini izvajalec projekta prijavitelj sam. Raziskovalni projekti, ki jih izvaja konzorcij partnerjev niso veljavni za razpise ERC.

Prijavitelji, ki so se že prijavljali na ERC razpise, naj preverijo veljavne omejitve, ki so opisane v dokumentu »ERC Work Programme 2013 (section 3.3.4)«, ki je del razpisne dokumentacije.

Informacije o nacionalni komplementarni shemi k razpisom ERC so objavljene na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/10/poziv-ERC-ESF-251010.asp.

Potencialni prijavitelji predlogov projektov se lahko za pomoč obrnejo na uradni predal erc-2013-cog-applicants@ec.europa.eu ali na nacionalno kontaktno osebo na spodnjem naslovu. Hkrati pa vljudno prosimo, da o oddanem predlogu projekta obvestijo isti naslov.


Kontaktna oseba za razpis :
Dr. Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za ERC/Zamisli 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 08.11.12