O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Razpis Evropskega raziskovalnega sveta za subvencije za priznane raziskovalce - »ERC Advanced Grants«

Evropski raziskovalni sveta (ERC) je 10. julija 2012 objavil razpis za subvencije za priznane raziskovalce (»ERC Advanced Investigator Grant« – ERC-2013-AdG). Zaključni rok razpisa je 22. november 2012. Preko razpisa bodo podelili sredstva v višini 662 milijonov EUR. Načrtovana delitev sredstev po raziskovalnih domenah je naslednja:

  • naravoslovne znanosti in inženirstvo – 44%
  • znanosti o življenju – 39%
  • družboslovne znanosti in humanistika – 17%

Osnovni podatki o razpisu in vsa potrebna dokumentacija so dosegljivi preko spletne strani ERC http://erc.europa.eu/ ali portala za prijavitelje v 7OP.

ERC subvencije za priznane raziskovalce so namenjene spodbujanju izjemnih, že uveljavljenih, raziskovalcev in raziskovalk katerekoli narodnosti ali starosti, da nadaljujejo s prelomnimi raziskavami z visoko stopnjo tveganja, ki odpirajo nove smeri na njihovih raziskovalnih področjih oziroma novih raziskovalnih področjih.

Od prijaviteljev na ta razpis pričakujejo, da so aktivni raziskovalci s pomembnimi raziskovalnimi dosežki v zadnjih 10 letih. Potencialni dobitniki subvencij so lahko vodilni znanstveniki v Evropi oziroma po svetu, ki želijo v Evropi izvajati svoj raziskovalni projekt.

Velikost subvencije je sicer odvisna od trajanja konkretnega projekta in narave raziskovalnega področja, a ne more preseči 2,5 mio EUR za obdobje največ 5 let. Lahko pa se poveča za dodatni 1 mio EUR v primeru, da dobitnik prihaja iz tretje države (izven EU ali pridruženih držav) in vzpostavlja novo raziskovalno aktivnost v EU ali pridruženi državi, oziroma v primeru nakupa pomembne raziskovalne opreme.

Subvencija obsega 100% pokritje direktnih stroškov in 20% prispevka na direktne stroške za posredne stroške.

Subvencija je namenjena finančni podpori projekta, ki ga izvaja raziskovalna skupina pod vodstvom prijavitelja. Na posameznih področjih (na primer matematika ali humanistika) je lahko edini izvajalec projekta prijavitelj sam. Raziskovalni projekti, ki jih izvaja konzorcij partnerjev niso veljavni za razpise ERC.

Prijavitelji, ki so se že prijavljali na ERC razpise, naj preverijo veljavne omejitve, ki so opisane v dokumentu »ERC Work Programme 2013 (section 3.3.4)«, ki je del razpisne dokumentacije.

Informacije o nacionalni komplementarni shemi k razpisom ERC so objavljene na spletni strani ARRS.

Potencialni prijavitelji predlogov projektov se lahko za pomoč obrnejo na uradni predal ERC-2013-ADG-APPLICANTS@ec.europa.eu ali na nacionalno kontaktno osebo na spodnjem naslovu. Hkrati pa vljudno prosimo, da o oddanem predlogu projekta obvestijo isti naslov.


Kontaktna oseba za razpis :
Dr. Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za ERC/Zamisli 7OP
andreja.umek@gov.si

Datum: 11.07.12