O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 7. OP > Razpisi
7. okvirni program EU
Razpisi
Razpis HERA namenjen raziskovalcem s področja humanistike (Kulturna srečevanja / Cultural Encounters)

V okviru evropske iniciative HERA (Humanities in European Research Area) je odprta prva faza mednarodnega razpisa, ki je namenjen financiranju znanstveno-raziskovalnih projektov s področja humanistike. Vsebinsko razpis HERA pokriva naslednje področje:

  • Kulturna srečevanja (Cultural Encounters).

Pri prijavi na skupni mednarodni razpis bodo lahko poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz: Avstrije, Belgije, Danske, Estonije, Finske, Hrvaške, Islandije, Irske, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske in Velike Britanije. Predlogi projektov zahtevajo sodelovanje najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav. Slovenski raziskovalke in raziskovalci bodo lahko sodelovali kot nosilci predloga projekta (PL - odgovorni za pripravo vloge) ali kot partner pri posameznem predlogu projekta (PI). Skupni znesek HERA razpisa znaša 18,5 M€. Skupna vrednost posameznega projekta pa ne bo smela presegati vrednosti 1 M€. Podrobnejša nacionalna pravila za sodelovanje slovenskih raziskovalcev se nahajajo v dokumentu na spletni povezavi (glejte stran 25 in 26)

Na razpis se lahko prijavijo vsi slovenski raziskovalci, ki so dosegli najmanj naziv doktor znanosti, so vpisani v bazi slovenskih raziskovalcev (SICRIS) in so zaposleni pri raziskovalni instituciji, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Raziskovalci, ki bodo nastopali s svojim lastnim predlogom projekta in sicer kot vodja (PL) mednarodne projektne skupine, morajo izkazovati tudi ustrezno znanstveno odličnost, ki velja za vodjo temeljnih raziskovalnih projektov. Minimalno 100 točk (Z1 + Z2).

Pri prijavi se upoštevajo tudi nacionalna pravila (Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti), ki veljajo pri ARRS. V drugi fazi razpisa bo potrebno natančneje razdelati finančni načrt in upoštevati ceno raziskovalne ure, ki velja za raziskovalne projekte, in sicer kategorijo B (kamor spada večina projektov s področja humanistike).

Več informacij o mednarodnem razpisu HERA je na voljo na direktni povezavi HERA.


Prva faza razpisa je odprta do petka, 04. 05. 2012 do 14.00 ure. Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani HERA.

Svetujemo vam, da pred uradnim zaključkom prve faze razpisa kontaktirate nacionalno kontaktno osebo na MVZT, da preverite vašo upravičenost za sodelovanje na projektu.

Pripravil: dr. Davor Kozmus
davor.kozmus@gov.si
tel. 01 478 4693

Datum: 15.02.12