English
O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 6. OP > Medsektorske dejavnosti > Raziskave namenjene izvajanju politik EU > Predstavitev
6. okvirni program EU
Raziskave namenjene izvajanju politik EU
Predstavitev

V sklopu 8. tematske prioritete, namenjene posebnim dejavnostim, ki pokrivajo širše področje raziskav, predstavljajo pomembno sestavino Raziskave namenjene izvajanju politik EU, ki jih ni mogoče pokriti v sklopu tematskih prednostnih področij.

Osnovni namen tega področja je znanstveno podpiranje oblikovanja in izvajanja politik EU, ki imajo pomemben vpliv na interese kandidatk za članstvo v EU in sedanje države članice, in spremljanje njihovih učinkov.

Evropska komisija bo iz tega naslova zagotavljala sredstva za raziskave s področja skupne kmetijske in skupne ribiške politike, trajnostnega razvoja, zlasti cilje politike v zvezi z okoljem, energijo in prometom, druge politike EU, kot je zdravstvo, regionalni razvoj, trgovina, razvojna pomoč, notranji trg in konkurenčnost, socialna politika in zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje in kultura, enakost spolov, varstvo potrošnikov, oblikovanje območja svobode, varnosti in pravice, zunanji odnosi, vključno s politikami za podporo širitvi, vključene pa so tudi potrebne statistične metode in orodja ter cilje politike EU, ki izhajajo iz političnih usmeritev, kot so gospodarska politika, informacijska družba, e-Evropa ter razvoj podjetništva. Sofinancirane dejavnosti lahko vključujejo prednormativno raziskovanje in po potrebi tudi meritve in preizkušanje.

Raziskave se bodo izvajale v glavnem v obliki posebnih ciljnih raziskovalnih projektov (STREP), koordiniranih aktivnosti (CA) ali posebnih podpornih aktivnosti (SSA).

V ta namen so odobrena skupna finančna sredstva v višini 340 MEUR.

Delovni program predvideva, da bodo objavljeni 4 razpisi, in sicer 17. decembra 2002, julija 2003, julija 2004 in julija 2005.

Podrobnejše informacije o tematski prioriteti 8.1 so objavljene na spletnih straneh EU.

Datum: 28.04.03