O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 6. OP > Medsektorske dejavnosti > Podpora malim in srednjim podjetjem > Dogodki
6. okvirni program EU
Podpora malim in srednjim podjetjem
Seminarji, konference in drugi dogodki
Delavnica o Kolektivnih raziskovalnih projektih v Okvirnih programih EU, Bruselj 13. januar 2004

13. januarja 2004 je bila v Bruslju delavnica o kolektivnih raziskovalnih projektih z udeležbo okoli 140 predstavnikov vladnih organov, gospodarskih združenj, predstavnikov raziskovalnih združenj zastopanih v Bruslju ter predstavnikov iz držav članic EU in kandidatk. Evropska komisija je objavila na delavnici predstavljene predloge za sodelovanje na spletnih straneh CORDIS: http://www.cordis.lu/sme oz. http://sme.cordis.lu/collective/infobrochure.cfm

Že v okviru 5. Okvirnega programa je komisija financirala pet pilotnih Kolektivnih programov, v 6. Okvirnem programu (6.OP) pa je bil že zaključen prvi poziv za razpise. Cilj 6.OP je ustvariti enoten trg raziskav in inovacij z (1) integriranjem evropskega raziskovalnega prostora (ERA), (2) s strukturiranjem ERA in (3) z utrditvijo temeljev ERA. V projektih sodelujejo industrija, univerze in raziskovalni centri, poseben poudarek pa je dan malim in srednjim podjetjem (SME). V Evropi predstavljajo mala in srednja podjetja več kot 90% vseh podjetij in zaposlujejo dve tretjini vseh delavcev. So vir dinamike in sprememb na novih trgih, posebno tiste ki so v vrhu tehnološkega razvoja. Skupaj z večjimi podjetji in raziskovalnimi instituti se SME vključujejo v mreže odličnosti ter integrirane projekte na tematskih prioritetah. Poleg tega imajo SME na voljo še dva posebna instrumenta: Kooperativne raziskave (CRAFT) in Kolektivne raziskave, kjer lahko mala in srednja podjetja predlagajo sofinanciranje katerekoli raziskovalne teme, za katero so ugotovila skupni interes oz. potrebo. Skupna vrednost teh dveh instrumentov je 420 MEUR.

V ilustracijo sta bila predstavljena dva projekta ki potekata in sicer: projekt »SPACE2TEX« (5.OP »Collective Research Pilot Action«), v katerem nameravajo sodelujoči partnerji razviti modularno čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda iz tekstilne industrije na bazi tehnologije reciklaže vode iz vesoljskih raziskav in projekt »SMART FOUNDRY« iz 6.OP, kjer razvijajo koncept »pametne« livarne.

Na delavnici je bilo predstavljenih tudi 9 novih predlogov kolektivnih raziskav:

  • Austrian Collective Research Ideas, g. Marcus Bidmon, BIT - zmanjšanje zvočnih udarov v kamnolomih, nadzor megle in hlapov mazalnih in hladilnih olj pri obdelovalnih strojih, kvalitetne lesene plošče, cenovno učinkovita proizvodnja plastičnih delov iz praškov, nano-premazi na polimerih, termografski toplotni test električnih vezij, simulacija zvočne izolacije opečnih votlakov, klasifikacija porabe energije v zgradbah in optimizacija zorenja sira z akustiko - vse podrobnosti najdete na: www.bit.ac.at/trico/tricovienna04/catalogue_overview.html
  • QUALIGRAPE, g. Angel Del Pino, AINIA, izboljšanje kontrole kvalitete dobavljenega grozdja v vinske kleti.
  • EXTRACTS, zmanjšanje ali ukinitev organskih topil v industriji naravnih izvlečkov za prehrano, farmacijo ali kozmetiko.
  • EU Eco Taste Seal, g. Mathias Kück, TTZ Bremerhaven, ekološki znak za okus bio-hrane.
  • FLEXCAR, g. Manuel Leon, ASCAMM, maloserijska proizvodnja specialnih dragih vozil.
  • Health Safety Metaworld, ga. Caterina Rehm-Berbenni - FUTURETEC, raziskave za zdravo in varno delovno okolje.
  • Mag Forge, g. Wim Sillekens - TNO, kovanje magnezija za letalsko, avtomobilsko in športno industrijo.
  • Thermoprovement, g. Marco Smit - TNO, izboljšave procesa toplotnega oblikovanja plastičnih mas.
  • SURFASAM, g. Carlos Vaca-Garcia - ENSIACET, dvojna zaščita lesa brez škodljivih biocidov ki bodo prepovedani po letu 2008.
  • N-Clean, g. Pekka Vapaaoksa - ABR Innova, izdelava čistilnih naprav na osnovi nano-delcev titanovega dioksida in srebra.

Podrobnosti z delavnice in posamezni predlogi za skupne kolektivne raziskave so objavljeni na spletni strani: http://sme.cordis.lu/news/pastevents.cfm. Pri navezavi stikov s koordinatorji posameznih predlogov lahko interesentom pomaga IRC Slovenija preko evropske mreže IRC centrov.

Datum: 11.02.04