O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 6. OP > Prioritete > Tehnologije informacijske družbe > Dogodki
6. okvirni program EU
Tehnologije informacijske družbe
Seminarji, konference in drugi dogodki
Konferenca in razstava »eChallenges e-2007«

Hag, Nizozemska
24. -26. oktober 2007

Razpis za prispevke

Konferenca in razstava eChallenges e-2007 bo v Hagu na Nizozemskem od 24. do 26. oktobra 2007. To je sedemnajsti zaporedni dogodek, ki ga podpira Evropska komisija, in ki redno pritegne preko 600 udeležencev iz vodilnih podjetij, javnih in raziskovalnih organizacij po svetu, da bi izmenjali znanje in izkušnje ter dobre prakse. eChallenges e-2006 je pritegnil skoraj 650 delegatov iz 53 držav.

Mednarodni programski odbor za e-2007 vabi k oddaji razširjenih povzetkov (1 200 – 1 500 besed) za tehnične prispevke, vizionarske prispevke, poslovne in javno-upravne študije primerov. Predlogi za pripravo delovnih sekcij so dobrodošli. Ustrezne teme in predlogi za prispevke in sekcije so opisani v Razpisu za prispevke www.echallenges.org/e2007/default.asp?page=c4p.

eChallenges e-2007 se bo osredotočila na raziskovalne teme za uporabo IKT za ključne družbene in gospodarske izzive. Program bo sestavljen iz strateških ključnih prispevkov, tehničnih in raziskovalno-političnih prispevkov, študij primerov, delavnic, razstave in družabnih aktivnosti. Program bo prikazal rezultate projektov, financiranih na nacionalnem in regionalnem nivoju, kot tudi projekte, ki jih je sofinancirala Evropska komisija.

Razširjene povzetke je potrebno oddati do 28. februarja 2007. Odločitev o sprejetju bo dana 31. marca 2007. Rok za oddajo celih prispevkov bo 30. aprila 2007.

Znanstveni program eChallenge e-2007 je zasnovan na odprtem razpisu za prispevke in jezik dogodka je angleščina.

Vse povzetke je potrebno oddati do 28. februarja na www.echallenges.org/e2007/default.asp?page=submission, da bo mednarodni programski odbor organiziral ocenjevanje s strani dveh ocenjevalcev za vsak poslan prispevek.

Prispevki naj se osredotočijo na raziskave ali e-uvajanje, na osnovi katerih se lahko objavijo študije primerov, začetni ali končni rezultati. Splošni opisi projektov niso primerni. Vsi prispevki morajo poudariti stopnjo inovacije in pričakovani ali dejanski vpliv.

Predlogi za delavnice morajo biti prav tako oddani do 28. februarja 2007 na www.echallenges.org/e2007/default.asp?page=submission-ws. Vsak predlog za delavnico mora biti podprt z vsaj dvema prispevkoma na sekcijo delavnice. Avtorji morajo poslati povzetke preko sistema za oddajanje povzetkov, saj bodo tudi ti ocenjevani s strani dveh ocenjevalcev.

Glavne tematske prioritete za eChallenges e-2007 so:

 • IKT za mrežno povezana podjetja – prihodnje oblike organizacij, tehnologije in aplikacije
 • E-uprava in e-demokracija – storitve za državljane in podjetja, organizacijska preoblikovanja
 • E-zdravje – zdravstveni informacijski sistemi, storitve za državljane
 • Delovna okolja za sodelovanje
 • Tehnologije znanja in vsebine
 • Upravljanje z varnostjo in identiteto
 • Tehnološko podprto učenje in IKT znanja

Sorodne teme so lahko naslednje:

 • i2010 in uvajanje IKT s strani majhnih in srednjih podjetij
 • digitalne vsebine in upravljanje z digitalnimi pravicami - vprašanja, aplikacije in tehnologije
 • e-glasovanje in e-sodelovanje
 • e-vključenost in e-dosegljivost
 • e-turizem in kulturna dediščina
 • prihodnje nastajajoče tehnologije
 • e-infrastrukture/GRID- vprašanja, aplikacije in tehnologije
 • upravljanje z znanjem in tehnologije
 • interoperabilnost in standardizacija
 • mobilnost – vprašanja, aplikacije in tehnologije
 • odprtokodne tehnologije in aplikacije
 • pametne in virtualne organizacije

Več informacij dobite na www.echallenges.org/e2007/default.asp?page=themes .

Datum: 17.01.07