O straneh    Novo    Kazalo    Iskanje    e-pošta
Domov
 > 6. OP > Dokumentacija
6. okvirni program EU
Dokumentacija, gradivo, obrazci
Osnutek tipske pogodbe za izvajanje projektov in drugih aktivnosti

 
Evropska komisija je objavila osnutek tipske pogodbe, ki jo bodo prijavitelji projektov in drugih aktivnosti v okviru novega 6. okvirnega programa EU sklepali z Evropsko komisijo. V osnutek tipske pogodbe so vključeni splošni pogoji, ki bodo veljali za izvajalce vseh vrst projektnih aktivnosti v 6. okvirnem programu, medtem ko bodo posebni pogoji za posamezne programe oziroma aktivnosti objavljeni naknadno.

Objavljena je tudi predlagana vsebina konzorcijske pogodbe, ki jo Evropska komisija priporoča, da jo sklenejo udeleženci konkretnega projekta pred sklenitvijo pogodbe o financiranju z Evropsko komisijo.

Osnutek tipske pogodbe in predlagana vsebina konzorcijske pogodbe med udeleženci projektov sta objavljena na spletnih straneh EU.

Vsem interesentom za prijavo projektov in drugih aktivnosti v novem 6. okvirnem programu priporočamo, da si oba dokumenta ogledajo.

 
Informacije: Albin Babič

Datum: 20.01.03