> 6. OP > Dokumentacija
6. okvirni program EU
Dokumentacija, gradivo, obrazci
 

Obrazci

Predstavitve seminarjev o finančni pripravi predlogov projektov in spremljanju projektov 6. OP EU, 6. in 7. decembra 2004

Finančno vodenje projektov 6. OP v skladu z nacionalno zakonodajo, Doc.dr. Tatjana Horvat, Finance

Gradivo otvoritvene konference 6. okvirnega programa v Ljubljani

Navodila za poročanje o izvajanju projektov 6. okvirnega programa EU za posamezne vrste projektov (integrirani projekti, mreže odličnosti, STREPI, koordinacijske aktivnosti, posebne podporne aktivnosti, CRAFT, kolektivne raziskave).

Klasifikacija in podrobnejši opis instrumentov 6. okvirnega programa:

Navodila za koordinatorje mrež odličnosti in integriranih projektov 6. okvirnega programa, ki želijo objaviti razpise za vključitev novih partnerjev v konzorcij.

Gradivo in predstavitve seminarjev o finančni pripravi predlogov projektov in spremljanju projektov 6. OP EU, 29. in 30. november 2004 Splošno o 6. OP

Pogodbe in finance 6. OP

Varovanje intelektualne lastnine