Vsebine, ki so bile objavljene na spletni strani RTD, so na voljo na straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (MIZŠ) in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
 
The content from RTD site is now made available on web pages pages of Ministry of Education, Science and Sports (MIZŠ) and Slovenian Research Agency (ARRS).